Normaltid

29 oktober, 2017 Av av Tonny Molander

Då startar åter diskussionen om att permanenta sommartiden. Miljöpartiet har tom lagt en motion om att vi ska flytta tidszonen ett steg till samma som Finland och östeuropa. Det är ju lite intressant just att det är Miljöpartiet som tror att det är klockan som är naturkraften istället för solen.

Vitsen med sommartid är att lura oss att gå upp en timme tidigare, i förhållande till normaltid, för att på så sätt få mer ljus efter jobb. (”längre kvällar”) Det fungerar ju bara så länge vi har en normaltid att förhålla oss till. Vill vi verkligen permanenta effekten så uppnås exakt samma sak med att helt enkelt tidigarelägga arbets, skol och affärstider. Låt barnen börja skolan klockan sju istället samtidigt som du börjar jobba klockan sex och affärerna öppnar klockan åtta. Eller de arbetsplatser, skolor och affärer som vill. Det finns säkert en anledning till att vi skapat oss de arbetstider vi har för att följa sömnen och ljuset på bästa sätt. Men naturkraften här är inte klockslaget utan solen vilket Miljöpartiet uppenbarligen inte förstår. Vettigare skulle väl vara att de går tillbaka till att arbeta för kortare arbetstid än att försöka mixtra med solen för att få oss att jobba mer.

Vitsen med tidszoner är just att följa solen. Jorden är indelad i 24 zoner. Varje tidszon är 15 längdgrader. UTC 0 är Greenwichtid. Vår zon, UCT +1, går mellan longitud 7,5 (västra Danmark) och 22,5 (Haparanda). Det innebär att söder är klockan 12 i den femtonde längdgraden (Örebro och Östersund). I Stockholm är alltså klockan tolv minuter över tolv och i Göteborg tolv minuter i, när solen står i söder. Nu följer inte nationerna tidslinerna utan har i regel samma tider inom hela landet vilket är praktiskt. Länder som Kina och Indien har till exempel bara en tid. Europa har fyra. Storbritannien, Island och Portugal UCT 0, Västeuropa UCT +1, Finland och Östeuropa UCT +2 och europeiska Ryssland UCT +3. Miljöpartiet vill alltså att vi har samma tid som Finland och och Turkiet istället för samma som i Norge och Tyskland. Visst är det praktiskt med stora områden med samma tid i globaliseringens tid. Men då borde kanske datumlinjen UCT +12 införas för hela världen. Något Miljöpartiet kan arbeta för. Då börjar vi arbeta tex kl 23 fram till 08, eller 22 till 07 om vi ska börja en timme tidigare. Fast miljöpartiet är kanske fast i tron att man måste börja arbeta klockan sju trots att solen håller på att gå ner.

Många är alltså emot byte av tidszon under halva året och det finns forskning som säger att det är skadligt på olika sätt. De flesta men inte alla länder i världen har provat det, men en stor del har lämnat systemet. I stort sett hela Asien, större delen av Sydamerika, Afrika och Australien har lämnat sommartid. (se bild) Kvar är Nordamerika och Europa.