Urkult fredag

7 augusti, 2010 Av av Tonny Molander

Kärlek och respekt

Kärlek och respekt

Theresa Andersson är sin egen enmansorkesster genom att själv spela alla instrument, ljuda och sjunga, samtidigt som hon spelar in och loopar dem direkt. En fantastisk energi förmedlas från sen och musiken både rycker med och berör.

Kärlek och respekt
Kärlek och respekt