Valfrågor – Kommunalvalet 2010

17 juli, 2010 Av av Tonny Molander

Här presenteras frågor vi tänker driva i förhållande till hur starka vi blir. Miljöpartiet är är än så länge ett litet parti i kommunen. Vi räknar med att knyta till oss såväl mer aktiva medlemmar som att ni blir fler som röstar på oss så att vi får ett ökat mandat och engagemang att driva dessa frågor. Alla är ännu inte färdigarbetade och de har olika prioritet. Att ställa om till ett hållbart samhälle brådskar och det är viktigt att hela tiden ta ett steg i taget. Varje rubrik är tänkt att få en egen artikel med lite djupare funderingar och presentation av hur vi vill ha vårt samhälle i Sollefteå kommun. Den här sidan kommer också att uppdateras eftersom

Skola

Våra barn är vår viktigaste investering och de som för framtiden vidare. Vi måste erbjuda en skola för alla som barnen tycker är roligt att gå till och där de drivs av sin lust att lära. Alla barn har inte samma förutsättningar och måste därför erbjudas en möjlighet just för dem. Detta kräver större lärarresurser och en ökad flexibilitet

Sociala frågor
Det är viktigt att värna om de mest utsatta grupperna och se till att det finns resurser där. För oss är det väsentligt att utveckla och vara generös med kraftfulla stöd och resurser inom socialtjänsten och se till att personal får den kompetens och utbildning som behövs för att ligga i framkant.

Äldrevård
Skapa äldreboende av hög kvalitet som profil för kommunen dit äldre från hela landet har möjlighet att flytta på sin ålderdom. Förutom att vi har hög klass på våra egna äldreboenden ska det gå att betala för ett boende utifrån speciella önskemål.

Omställningsfrågor

Oljan är ett dubbelt problem. Dels är det den största enskilda faktorn till koldioxidutsläpp och därmed klimatförändringen. Men vårt beroende av olja är också ett problem sett ur det faktum att den olja som är lönsam att ta upp håller på att ta slut. Vi måste alltså ställa om till andra energikällor. Och det ska vi skapa med
Hållbara jobb
Arbeten som inte bidrar till oljeanvändning och ökade koldioxidutsläpp finner vi inom serviceyrken, energiframställning av förnyelsebara energikällor, småskalighet inom de flesta områden som tex att producera mat. Vi vill att Sollefteå ser att det är en
Vinst i att ligga i framkant
Medborgarlönskommun (grund/bas-trygghet/inkomst)
Sollefteås gröna förespråkar någon form av solidarisk grundtrygghet. Det är en rikspolitisk fråga, men inom kommunen kan vi arbeta för en lägre arbetstid och ett generösare socialsystem som gör att människor inte tvingas arbeta när de inte kan eller orkar samtidigt som vi övriga delar på de jobb som finns.
Landsbygdsstruktur

Jämställdhetsfrågor

Kulturfrågor

Strålningsfria zoner
Vi vill driva frågan om att identifiera vilka strålningsfria zoner det finns inom kommunen och vilken forma av strålning vi har för att kunna bygga bostäder där strålningsfria överkänsliga kan leva.
Kommunalt veto mot uranbrytning,

Cirkulär ekonomi
Någon form av lokal valuta är ett sätt att komma från ränte och därmed tillväxtekonomin
Andlighet
För många av oss är andlighet en viktig fråga och att vi alla hör samman med den jord vi lever på. Detta är grundtanken i den helhetssyn vi representerar.
Upphandling av närproducerat/eko/klimatpåverkan
Det är viktigt att utnyttja dagens upphandlingsregler så att de gynnar närproducerade livsmedel. Detta är möjligt om man ställer rätt sorts krav. Dagens upphandlingsmål siktar enbart på stora inköp till lägsta priser.


Plastkassefri kommun
Plastpartiklar som tas upp i näringskedjan och plastansamlingar stora som hela kontinenter börjar bli ett gigantiskt miljöproblem. Vi i miljöpartiet vill att Sollefteå ska gå i framkant för att minska beroendet. Andra småstäder tex i England har redan tagit steget att göra sig till plastkassfria städer och har därmed gjort sig ett namn på kartan och fått uppmärksamhet och reklam för sitt arbete. Vi vill att Sollefteå ska bli Svergies första plastkasse fria stad

Minska konsumtionen
För att ha en chans att dra ner på klimatuppvärningen krävs i längden en minskad och mer ansvarsfull konsumtion. Vi vill genom olika styrmedel gå den vägen som tex lägre arbetstid, ökad lönsamhet för lokal produktion etcf.
Kollektivtrafik
bättre och billigare kollektivtrafik
Samverkan med andra kommuner